VERASET İLAMI NEDİR? NASIL ALINIR?

VERASET İLAMI NEDİR?

Ölen bir kişinin yasal mirasçısı olduğunu gösteren resmi belgeye veraset ilamı denir. Veraset ilamı hukukumuzda 4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde 598. Maddede “Mirasçılık Belgesi” olarak ifade edilmektedir.

Ölen kişinin ölüm belgesi ve aile nüfus kayıt örneği ile mahkemeye başvurduklarında ilgili herkes veraset ilamı alabilir.

Veraset ilamının geçerliliğinin bir süresi yoktur. Çıkarılan veraset ilamında hukuken bir hata, yanlış bilgi ve benzeri bir durum yoksa süresiz olarak geçerlidir. İlgili kurumlara ibraz edilebilir. Tekrar tekrar çıkarılmasına gerek yoktur.

Ölen kişinin ölümünden hemen sonra veraset ilamı alınması, alınmadığı takdirde cezası olduğu bilgisi doğru bir bilgi değildir.

Ancak ölen kişinin üzerinde gayrimenkul malvarlığı bulunduğu takdirde 3 ay içerisinde veraset ilamını ilgililerin almasında fayda vardır. Zira gayrimenkullerin vergisinin ödeme yükümlülüğü mirasçılara geçeceği için bu süre öngörülmüştür.

Kan bağı olmadan, yasal miras hakkı doğmayan fakat atanan mirasçıların da veraset ilamı çıkarma hakkı bulunmaktadır. Atanan mirasçılar, hak sahipliği durumunu öğrendikten 1 ay içerisinde haklarına kimsenin itiraz etmemiş olması gerekmektedir. Söz konusu olan bu 1 aylık sürede kimse itiraz etmemiş ise atanan mirasçı, miras hakkı talep edebilir.

VERASET İLAMI NEREDEN ALINIR?

Mirasçı belgesi olarak da bilinen veraset ilamı iki şekilde alınabilir.

Birincisi; noterdir. Notere verilen nüfus kayıt örneği ile TC kimliği sayesinde, bütün mirasçıların gitmesine gerek kalmadan ilgili tek bir kişi tarafından, bir dilekçe ile alınabilmektedir.

Ancak; mirasçılar içinde yurtdışında yaşayan ya da yabancı uyruklu olanlar var ise veya herhangi bir anlaşmazlık oluşmuşsa, veraset ilamı böyle durumlarda Sulh Mahkemeleri tarafından verilmektedir. Noterler bu konuda vatandaşları Sulh Hukuk Mahkemesine yönlendirmektedirler.

İkincisi; sulh hukuk mahkemeleridir. Mirasçılık belgesi verilmesi, çekişmesiz yargı işidir. 6100 S. K. m. 382/II-c-6

Yetkili mahkeme, mirasçılık belgesinin iptali ve yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin davalarda, mirasçıların her birinin oturduğu yer mahkemesi de yetkilidir. (6100 S. K. m. 11, 383, 384, 4721 S. K. m. 598)

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup, yazıldığı andaki güncel mevzuata göre hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için, hak kayıplarına meydan vermemek adına bu konuda uzman avukatlara danışmanız elzemdir.