ANLAŞMALI BOŞANMA NE DEMEKTİR? ŞARTLARI NELERDİR?

         Anlaşmalı boşanma; tarafların evlilikleri en az bir yıl süren, eşlerin birlikte başvurduğu ya da bir eşin diğerinin davasını kabul ettiği ve boşanmanın tüm şartlarında tarafların anlaştığını hakim huzurunda bildirmeleri halinde verilen boşanma kararıdır.

Boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın mali sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır.

Tarafların anlaşma protokolü hazırlaması ve mahkemeye sunmaları bu anlamda faydalı olacaktır. Ancak Hakim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü halinde boşanmaya hükmolunur. Bu halde tarafların ikrarlarının hakimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz.

Anlaşmalı boşanma kararı verilebilmesi için tarafların tüm hususlarda anlaşması elzemdir. Bir hususta dahi anlaşmama durumunda anlaşmalı boşanma kararı verilemez.

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup, yazıldığı andaki güncel mevzuata göre hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için, hak kayıplarına meydan vermemek adına bu konuda uzman avukatlara danışmanız elzemdir.