İş Hukuku

 •  İş hukukundan kaynaklanan her türlü tespit davası,
 • İşçilik hak, alacaklarından kaynaklanan her türlü alacak ve tazminat davası,
 • İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
 • İşe iade davaları
 • Hizmet tespiti davaları
 • Kıdem ve İhbar Tazminatı davaları
 • İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları
 • Meslek hastalığı tespiti ve tazminat davaları
 • İş akdinin feshi sebebi ile açılan diğer tazminat davaları
 • Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar
 • İşçi ve işyeri güvenliği konusunda dikkate alınması gereken hususlarda danışmanlık yapılması
 • İşveren ve çalışanların haklarının korunması konularında danışmanlık yapılması
 • Güncel mevzuat ile uyumlu sözleşme yapılarının oluşturulması
 • Performans düşüklüğü, ekonomik nedenler ve benzer haklı sebeplerle iş sözleşmesinin feshi halleri