Herkes için Adalet,
Adalet için Avukat.

Avukatlar, adaletin bekçisidir. Avukatlar, hukukun emekçisidir. Avukatlar, yargının kurucu unsuru, Avukatlar, halkın yargıdaki gücüdür. Avukatlar, hukukun üstünlüğünün garantisidir. Avukatlar, kamunun vicdanıdır, demokrasinin, hukuk devletinin teminatıdır. 

Ceza
Hukuku

Soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasında, cezai yaptırım riski olan tüm iş, işlemlere ilişkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma ve
Aile Hukuku

İnsanlar için maddi ve manevi olarak sancılı geçen boşanma sürecinde, müvekkillerimizin her türlü hukuki sorununa etkili çözümler sunan büromuz, özel hayatın gizliliğine büyük dikkat ve özen göstermektedir.

Tazminat
Hukuku

Trafik kazası gibi insanların beklemediği anda başına gelen olaylardan sonra, insanların acısını azaltmak ve dava ve hukuki süreçte yanlarında olarak her türlü iş ve işlemlerinde avukatlık hizmetli veriyoruz.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul hukukunun temelini oluşturan taşınmazların, Arazi, arsa ve bağımsız bölümler (bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika) gibi mülkler konusunda hukuki destek vermekteyiz.

İş
Hukuku

İşveren avukatı ve işçi avukatı olarak iş davalarında, iş hukukundan kaynaklı hukuki tüm süreçlerde müvekkillerimizi en yetkin şekilde temsil ediyoruz.

Sigorta
Hukuku

Kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası gibi alanlarda hizmet sağlayan sigorta şirketleri başta olmak üzere birçok kuruma sigortalı ve diğer poliçe lehtarları konusunda yasal takip ile ilgili durumlar ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Etkili Çözümler

Doğmuş / doğabilecek hukukî sorunlara karşı her türlü destek hizmeti veren Büromuz, müvekkillerimizin karşılaştığı hukuki uyuşmazlıkların tüm aşamalarında en doğru ve en etkili şekilde yürütülmesini sağlamaktayız.

Uzman Kadromuz

Alanında uzman, yetkin avukatlar ve danışmanlarımızla Bilge Hukuk Bürosu olarak, gerçek ve tüzel kişilere her türlü hukukî danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Sonuç Odaklı Yaklaşım

Müvekkillerimizi ve danışanlarımızı talep ettikleri her türlü hukuki anlaşmazlıkta bilgilendiriyor, uyuşmazlıklar konusunda çözümler ve alternatif yollar sunarak, onların doğru ve yararlı sonuçlar elde etmelerini hedefliyoruz.

Tüketici
Hukuku

İnsanların hayatında önemli yer tutan alışverişlerinde satıcı-tüketici ilişkilerindeki tüm uyuşmazlıklarınızın çözümü için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktayız.

Ticaret ve Şirketler
Hukuku

Şirketlere, tacirlere, ticaretle iştigal eden kişilere ilişkin iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini ve Hukuksal işlerin takibini gerçekleştiriyor, uyuşmazlıklarda hukukki destek veriyoruz.

İdare ve Vergi
Hukuku

İdarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktayız.

Sözleşmeler
Hukuku

Tarafların aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle, müvekkillerinin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde de hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Miras
Hukuku

Anayasal hak olan miras hakkına ilişkin, mirastan kaynaklanan, tereke ile ilgili tüm davaları, iş ve işlemleri alanında uzman ekibimizle sizin adınıza takip ediyoruz.

Önemli Duyuru!

Sitedeki fotoğraflarımızın izinsiz kullanılması paylaşılması yasaktır. 

İzinsiz kullananlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır.

Son zamanlarda avukatlarımızın fotoğraflarını whatsapp ve diğer uygulamalarda profil fotoğrafı olarak kullanıp vatandaşlara mesaj atarak para talep eden kendini avukat / hukuk Bürosu Çalışanı şeklinde tanıtan insanlara karşı hukuki işlemler başlatılmıştır.  Büromuzun vatandaşlara ulaşarak para /uzlaşma talep etme gibi bir uygulaması yoktur. Lütfen itibar etmeyiniz… fotoğraflarımızı kullanarak böyle talepte bulunan kişileri lütfen güvenlik güçlerine ve büromuza ihbar ediniz…

Arabuluculuk

Arabuluculuk Daire Başkanlığı siciline bağlı olarak çalışarak aşağıdaki hususlarda gerek müvekkillerimize ait taraf vekilliği gerekse de ihtiyari arabuluculuk hizmeti ile ilgili hukuki uyuşmazlıklarda alternatif çözümler üretmekteyiz.

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması Nedir?

Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması; sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmamasıdır. Böylelikle ceza sanık, denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemez ise ve yükümlülüklerine uygun davranırsa, bu suçu işlememiş sayılması demektir.

Sanal Ofis

  • Sanal Ofis hizmeti kapsamında hukuki konularda sadece danışmanlık hizmeti verilmektedir.

  • Danışmanlık için konu sınırlaması  bulunmamaktadır. Görüş istenen konu,bir olay olabileceği gibi bir konu da olabilir. Olay olması halinde olayın ayrıntılarıyla birlikte konu olması halinde ise konunun açık ve somut  bir şekilde ifade edilmesi gerekir.

5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Yunus PEKTAŞ
Avukat - Arabulucu
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Murat ÇABUK
Avukat
5/5
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Fatma YAŞAR
Avukat

Online Hukuki Danışma

Hukuki sorunlarınızda bize online olarak danışabilirsiniz. Aşağıdaki linkte tıklayarak en hızlı ve en güvenlilir şekilde sorularınızı bile iletebilir ve uzman kadromuzdan yardım alabilirsiniz.I