Boşanma ve Aile Hukuku

Evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka yükümlülükleri, velayet, eşler arasındaki mal rejimleri, hısımlık, soy bağı kurulması, evlat edinme, çocuk malları, aile malları ile vesayet gibi konularda aile hukukundan doğan ihtilafların mahkeme önünde çözümünde ve taraflar arasında protokol düzenlenmesinde müvekkillerimize Medeni Kanun, Hukuk Muhakemeleri Kanunu ve ilgili milletlerarası sözleşme ve kanunlarda yer alan hükümler çerçevesinde müvekkillerimize hizmet vermekteyiz. Boşanma gibi insanlara maddi ve manevi olarak sancılı geçen bir süreçte, müvekkillerimizin her türlü hukuki sorununa etkili çözümler sunan büromuz, özel hayatın gizliliğine büyük dikkat ve özen göstermektedir.

 • Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davası,
 • Anlaşmalı boşanma protokolünün hazırlanması,
 • Boşanmada maddi ve manevi tazminat davası,
 • Boşanma nedeniyle nafaka, velayet davası,
 • Boşanmada mal paylaşımı davası, mal paylaşımına ilişkin katılma ve katkı payı alacağı davaları,
 • Ziynet, çeyiz eşyası alacağı davaları
 • Ailenin korunmasına dair kanun gereği açılacak davalar,
 • Soy bağının kurulması davaları (Nesebin reddi, tanıma veya babalık davaları),
 • Evlat edinme davaları
 • Aile konutu şerhi davaları
 • Evlenmenin hükümsüzlüğü
 • Çocuk kaçırma davaları
 • Yabancı mahkemeler tarafından verilen boşanma, velayet, vesayet kararlarının tanınması ve tenfizi davaları
 • Vesayet, kayyım, yasal danışmanlık konularında hukuki destek
 • Evlilik sözleşmelerinin hazırlanması
 • Hukuki danışmanlık ve dilekçe yazımı