Çevre Hukuku

Özellikle büyüyen çevre sorunları karşısında, idarenin çevrenin korunmasına yönelik etkinliğinin artması, idari yaptırım kavramının çevre hukuku açısından da kendine bir yer edinmesine neden olmuştur. Bu gelişmeler doğrulusunda Çevre Kanunu da, çevrenin korunması ve geliştirilmesi için düzenlenen emir ve yasakları, idari yaptırımlarla desteklenen bir araç olarak düzenlemiştir. Bu açıdan karşılaşılan idari yaptırımların iptali konusunda ve müvekkillerimizin haklarını savunmak adına Çevre Danışmanlarımızın da katkılarıyla hizmet vermekteyiz.