Ceza Hukuku

Ceza Hukuku  alanında, müvekkillerimize soruşturma aşamasından itibaren gereksinim duyulan her  türlü avukatlık ve danışmanlık hizmetini, soruşturma aşamasında ve yargılamada sanık müdafii veya mağdur/müşteki vekili hizmetleri sağlamaktayız.

Soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasına kadar, cezai yaptırım  riski olan tüm iş ve işlemlere ilişkin danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

 • Ağır Ceza Mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği
 • Asliye Ceza Mahkemesinin görevli olduğu ceza davaları, sanık müdafiliği ve müşteki vekilliği
 • Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması
 • Soruşturma aşamasında, Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
 • Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
 • Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
 • Bilişim suçlarına ilişkin ceza davaları,
 • Yakalama, el koyma, arama ve gözaltı gibi koruma tedbirlerine itiraz,
 • Tutuklamaya itiraz başvurusu,
 • Soruşturma ve kovuşturma aşamalarında şüpheli veya sanık müdafiiliği,
 • Ceza davasının tüm aşamalarında tahliye taleplerinin mahkemeye sunulması,
 • İstinaf, temyiz başvuruları,
 • İnfaz hukuku ve cezaevi uygulamalarından kaynaklanan sorunlara dair başvurular.
 • Şikâyet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
 • Kollukta ve Savcılıkta ifade alınması sırasında hazır bulunulması
 • Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
 • Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
 • Temyiz dilekçesi hazırlanması ve başvuruların yapılması
 • Ceza evinde tutuklu ve hükümlüye hukuki bilgilendirme yapılması
 • Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
 • İnfaz hesaplama yapılması