İcra ve İflas Hukuku

İcra İflas  Hukuku alanında, alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm  menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktadır. Alacaklı/borçlu ve  üçüncü kişiler arasındaki uyuşmazlıkların çözümü için icra mahkemeleri ve genel  mahkemelerde dava takibi işlerini de titizlikle yürütmekteyiz.

 • Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
 • Haciz işlemleri
 • Borca ve takibe itiraz işlemleri
 • İtirazın iptali davaları
 • İtirazın kaldırılması davaları
 • Menfi tespit davaları
 • İstirdat davaları
 • Çek, bono ve senet tahsili
 • Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları
 • İhtiyati haciz kararı alınması
 • Karşılıksız çek davaları
 • İflas hukuku işlemleri
 • İflasın ertelenmesi davaları
 • Yedieminliği suistimal davaları