Tazminat Hukuku

 Trafik kazası gibi insanların beklemediği anda başına gelen olaylardan sonra, insanların acısını azaltmak ve dava ve hukuki süreçte yanlarında olarak her türlü iş ve işlemlerinde avukatlık hizmetli veriyoruz.

  • Trafik kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  • İş kazasından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davası,
  • Malpraktis davaları (hatalı doktor uygulamalarından kaynaklanan tazminat davası),
  • Haksız fiilden (Hakaret, iftira ve ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan) kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları,
  • Sözleşmelerden kaynaklanan alacak ve tazminat davaları,
  • Fikri ve Sınai mülkiyet hakkından kaynaklanan alacak ve tazminat davaları.
  • Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davaları
  • Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişi veya resmi kurumlara açılacak maddi ve manevi tazminat davaları