AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR? NASIL KONULUR?

Aile Konutu; eşlerin ve ailenin bir arada yaşadığı, hayatlarını idame ettirdiği, taşınmazdır.

Aile konutu şerhi, eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmesini engellemek amacı ile tapu kütüğüne konulan şerhe verilen addır.

Özellikle kadınları koruma amacına yönelik başlatılan uygulama kapsamında Tapu Kadastro İl Müdürlüklerine başvuruda bulunarak evin aile konutu olduğuna yönelik bildirimde bulunarak bu şerh düşülmektedir.

Şerh ile eşlerden biri diğerinin rızası olmadan aile konutuna yönelik kira sözleşmesini feshedemez, devir yapamaz ve bununla ilgili hakları sınırlayamaz.

Konut, eşlerden biri tarafından kiralanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle otomatikman sözleşmenin tarafı haline gelmektedir.

Ayrıca gayrimenkulün maliki olmayan ve konuta yönelik rızayı sağlayamayan ya da haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eşler, hakim müdahalesini isteyebiliyor.

Ayrıca aile konutu şerhi bulunan taşınmazda malik olarak gözüken eş, eşinden habersiz ipotek tesisi de yapamaz.

Gayrimenkulün bulunduğu yerde tapu dairesine giderek yapılan başvuruda, eşlerden birisinin de başvurması mümkündür.

Aile konutu şerh düşülmesine dair dilekçe, Aile konutu olduğunu kanıtlayan ikamet belgesi, muhtarlıktan alınmış belge, aile nüfus kayır örneği ve evlilik cüzdanı ile tapuya başvurulduğunda aile konutu şerhi konulabilir.

4721 SAYILI MEDENİ KANUN 194. MADDESİ

II. Aile konutu

Madde 194 – Eşlerden biri, diğer eşin açık rızası bulunmadıkça, aile konutu ile ilgili kira sözleşmesini feshedemez, aile konutunu devredemez veya aile konutu üzerindeki hakları sınırlayamaz.

Rızayı sağlayamayan veya haklı bir sebep olmadan kendisine rıza verilmeyen eş, hakimin müdahalesini isteyebilir.

Aile konutu olarak özgülenen taşınmaz malın maliki olmayan eş, tapu kütüğüne konutla ilgili gerekli şerhin verilmesini tapu müdürlüğünden isteyebilir.

Aile konutu eşlerden biri tarafından kira ile sağlanmışsa, sözleşmenin tarafı olmayan eş, kiralayana yapacağı bildirimle sözleşmenin tarafı haline gelir ve bildirimde bulunan eş diğeri ile müteselsilen sorumlu olur.

ÖNEMLİ NOT: Bu bilgiler, bilgilendirme amaçlı olup, yazıldığı andaki güncel mevzuata göre hazırlanmıştır. Daha ayrıntılı bilgi ve danışmanlık için, hak kayıplarına meydan vermemek adına bu konuda uzman avukatlara danışmanız elzemdir.