Ticaret ve Şirketler Hukuku

 • Ticari alacaklar ile ilgili davalar
 • Ticari sözleşmelerin yorumlanması revize edilmesi ve hazırlanması
 • Şirketler ve Ticaret Hukuku danışmanlığı verilmesi
 • Haksız rekabetten kaynaklanan tazminat davaları
 • Ulusal ve yabancı şirketlerin kuruluşu
 • Şirket birleşmeleri ve devralmaları
 • Hissedarlık sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Distribütörlük sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Franchising sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Satım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Mal alım sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Acente sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • İş akitlerinden kaynaklanan davalar
 • Genel kurul iptal davaları
 • Yönetim, danışmanlık ve hizmet sözleşmesinden kaynaklanan davalar
 • Yurt içi ve yurt dışında faaliyet gösteren taşıma işinden kaynaklanan davalar
 • Acentelik Sözleşmesi hazırlanması
 • Distribütörlük Sözleşmesi hazırlanması
 • Lisans Sözleşmesi hazırlanması
 • Franchise Sözleşmesi hazırlanması
 • Finansal Kiralama Sözleşmesi hazırlanması
 • Şirket Satışı ve Şirket Satın Alma Sözleşmeleri ve bağlı davalar