Banka ve Finans Hukuku

  • Kredi sözleşmelerinden doğan davalar
  • Leasing ve faktöringten doğan davalar
  • İpotek ve teminatlı işlemlerden doğan davalar
  • Bankalar Birliği, BDDK ve TMSF ile ilgili davalar
  • Sermaye piyasası uygulamalarından kaynaklanan davalar
  • İpotek ve teminatlarına ilişkin sözleşmelerin hazırlanması
  • Finansal kiralama ve faktoring sözleşmelerinin hazırlanması
  • Kredi sözleşmelerinin incelenmesi ve düzenlenmesi işlemleri
  • Şirket finansmanı denetimi ve düzenlenmesi işlemleri