Faaliyet Alanlarımız

Ceza
Hukuku

Soruşturma ve davaların yürütülmesi ile infaz aşamasında, cezai yaptırım riski olan tüm iş, işlemlere ilişkin avukatlık hizmeti vermekteyiz.

Boşanma ve
Aile Hukuku

İnsanlar için maddi ve manevi olarak sancılı geçen boşanma sürecinde, müvekkillerimizin her türlü hukuki sorununa etkili çözümler sunan büromuz, özel hayatın gizliliğine büyük dikkat ve özen göstermektedir.

Tazminat
Hukuku

Trafik kazası gibi insanların beklemediği anda başına gelen olaylardan sonra, insanların acısını azaltmak ve dava ve hukuki süreçte yanlarında olarak her türlü iş ve işlemlerinde avukatlık hizmetli veriyoruz.

Gayrimenkul ve Kira Hukuku

Gayrimenkul hukukunun temelini oluşturan taşınmazların, Arazi, arsa ve bağımsız bölümler (bina, apartman, iş yeri, konut, villa, fabrika) gibi mülkler konusunda hukuki destek vermekteyiz.

İş
Hukuku

İşveren avukatı ve işçi avukatı olarak iş davalarında, iş hukukundan kaynaklı hukuki tüm süreçlerde müvekkillerimizi en yetkin şekilde temsil ediyoruz.

Sigorta
Hukuku

Kaza, zarar, sorumluluk, taşıma, sağlık, emeklilik ve hayat sigortası gibi alanlarda hizmet sağlayan sigorta şirketleri başta olmak üzere birçok kuruma sigortalı ve diğer poliçe lehtarları konusunda yasal takip ile ilgili durumlar ve hukuki danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Tüketici
Hukuku

İnsanların hayatında önemli yer tutan alışverişlerinde satıcı-tüketici ilişkilerindeki tüm uyuşmazlıklarınızın çözümü için danışmanlık ve avukatlık hizmeti vermekteyiz.

İcra ve İflas Hukuku

Alacağın tahsili amaçlı icra takiplerinde borçluya ait tüm menkul, gayrimenkul ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların tespiti amaçlı kapsamlı araştırmalar yapmaktayız.

Ticaret ve Şirketler
Hukuku

Şirketlere, tacirlere, ticaretle iştigal eden kişilere ilişkin iş ve işlemlerin hukuka uygun olarak yürütülmesini ve Hukuksal işlerin takibini gerçekleştiriyor, uyuşmazlıklarda hukukki destek veriyoruz.

İdare ve Vergi
Hukuku

İdarenin hukuka aykırı idari işlem ve eylemlerine karşı gerekli başvurularda bulunma ve bu başvurulara ilişkin yasal süreçlerin takibi noktalarında müvekkillerine hukuki destek sağlamaktayız.

Sözleşmeler
Hukuku

Tarafların aralarındaki ilişkinin tanımlanması ve düzenlenmesi, karşılıklı borç ve edimlerin ve bu edimleri ifa etmemenin meydana getireceği sorumlulukların ve sonuçların belirlenmesi açısından sözleşmelerin tanzim edilmesi sürecini yürütmekle, müvekkillerinin hukuki menfaatlerini gözetecek şekilde de hukuki danışmanlık hizmeti sunar.

Miras
Hukuku

Anayasal hak olan miras hakkına ilişkin, mirastan kaynaklanan, tereke ile ilgili tüm davaları, iş ve işlemleri alanında uzman ekibimizle sizin adınıza takip ediyoruz.

Banka ve
Finans Hukuku

Bankalara, finans, faktoring, varlık yönetim şirketlerine, off-shore bankalara, ulusal ve uluslararası finansal kiralama şirketlerine ve bütün mali kuruluşlara her türlü hukuki hizmet verilmektedir.

Çevre Hukuku

Çevre Mevzuatı açısından karşılaşılan idari yaptırımların iptali konusunda ve müvekkillerimizin haklarını savunmak adına Çevre Danışmanlarımızın da katkılarıyla hizmet vermekteyiz.