Son Yazılar

BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

         Türk Medeni Kanununda boşanma genel ve özel sebepler olarak iki başlık halinde düzenlenmiştir.          Boşanma davası sonunda taraflar hakkında boşanma kararı verilebilmesi için, boşanmak isteyen tarafın bu sayılan sebeplerin varlığını kanıtlaması elzemdir.          Buna göre;          Kanunda sınırlı sayıda sayılmış olan özel boşanma sebepleri… Daha fazlasını oku »BOŞANMA SEBEPLERİ NELERDİR?

ANLAŞMALI BOŞANMA NE DEMEKTİR? ŞARTLARI NELERDİR?

         Anlaşmalı boşanma; tarafların evlilikleri en az bir yıl süren, eşlerin birlikte başvurduğu ya da bir eşin diğerinin davasını kabul ettiği ve boşanmanın tüm şartlarında tarafların anlaştığını hakim huzurunda bildirmeleri halinde verilen boşanma kararıdır. Boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına… Daha fazlasını oku »ANLAŞMALI BOŞANMA NE DEMEKTİR? ŞARTLARI NELERDİR?

BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER

         Bu soru sıklıkla boşanma sürecinde olan insanların merak ettiği konudur.          Anlaşmalı boşanma davaları tek celsede bitebilen davalar olsa da çekişmeli olan boşanma davaları ise oldukça uzun sürmektedir.          Çekişmeli boşanma davası yazılı yargılama usulüne tabidir. Bu nedenle dilekçe teatisi dediğimiz dilekçeler aşaması uzun… Daha fazlasını oku »BOŞANMA DAVALARI NE KADAR SÜRER

AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR? NASIL KONULUR?

Aile Konutu; eşlerin ve ailenin bir arada yaşadığı, hayatlarını idame ettirdiği, taşınmazdır. Aile konutu şerhi, eşlerden tapu üzerine kayıtlı olanın kural diğer eşe sormadan 3. şahıslara devir ve temlik etmesini engellemek amacı ile tapu kütüğüne konulan şerhe verilen addır. Özellikle kadınları koruma amacına yönelik başlatılan… Daha fazlasını oku »AİLE KONUTU ŞERHİ NEDİR? NASIL KONULUR?

VERASET İLAMI NEDİR? NASIL ALINIR?

VERASET İLAMI NEDİR? Ölen bir kişinin yasal mirasçısı olduğunu gösteren resmi belgeye veraset ilamı denir. Veraset ilamı hukukumuzda 4721 sayılı Medeni Kanun içerisinde 598. Maddede “Mirasçılık Belgesi” olarak ifade edilmektedir. Ölen kişinin ölüm belgesi ve aile nüfus kayıt örneği ile mahkemeye başvurduklarında ilgili herkes veraset ilamı alabilir.… Daha fazlasını oku »VERASET İLAMI NEDİR? NASIL ALINIR?

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜESSESİ NEDİR?

         Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması; sanık hakkında hükmolunan cezanın belirli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmamasıdır.          Böylelikle ceza sanık, denetim süresi içerisinde kasıtlı bir suç işlemez ise ve yükümlülüklerine uygun davranırsa, bu suçu işlememiş sayılması demektir.          Mahkemeler, sanığa Hükmün Geri Bırakılmasına Karar Verilmesine… Daha fazlasını oku »HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI MÜESSESİ NEDİR?

HAKARET SUÇU NEDİR? CEZASI NEDİR? NASIL İSPATLANIR?

Hakaret suçu iki farklı şekilde işlenebilir:   Belli somut bir durum ve olgunun isnat edilmesi suretiyle kişinin şeref ve saygınlığının zedelenmesi, Genel ve soyut nitelikteki söz ve davranışlarla kişinin değersizleştirilmesi, rencide edilmesi. Hakaret suçunun basit şekli takibi şikayete bağlı suçlar kategorisinde yer alır. 6 ay… Daha fazlasını oku »HAKARET SUÇU NEDİR? CEZASI NEDİR? NASIL İSPATLANIR?